INÉ

Okrem iného Vám radi pomôžeme a zabezpečíme aj:

  • Spoľahlivú údržbu Vašich budov,
  • Správu Vašich nehnuteľností,
  • Servisy technických zariadení
  • Drobné údržbárske práce a opravy