MZDY A PERSONALISTIKA

Podrobný popis

Vy a Vaši zamestnanci si zaslúžite to najlepšie.

Okrem toho, že Vám ponúkame spracovanie komplexnej mzdového agendy, radi pre Vás zabezpečíme aj iné služby súvisiace s Vašimi zamestnancami.

Nábor, výber, sprocesovanie nástupu, či pracovno-právnych dokumentov súvisiacich so všetkými fázami života zamestnanca vo Vašej spoločnosti máme v malíčku a o naše skúsenosti sa s Vami radi podelíme.

Výhody:

 • Odpadáva Vám potreba investícií do softvéru
 • Dostávate služby od profesionálov bez Vašich starostí o ich rozvoj, či riešenie zastupiteľnosti
 • Garantujeme Vám súlad s legislatívou, ktorej zmeny pravidelne sledujeme
 • Zastúpime Vás pri komunikácií s úradmi, inštitúciami a aj pri prípadných kontrolách
 • Poradenstvo je samozrejmosťou

Čo služba obnáša:

 • Komplexné spracovanie miezd
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane zamestnancov
 • Komunikáciu s úradmi a poisťovňami
 • Spracovanie ročných výkazov a štatistík
 • Poradenstvo a administráciu pri vzniku, zmene a zániku pracovno-právnych vzťahov Vašich zamestnancov,
 • Vypracovanie personálnych plánov a plánov osobných/mzdových nákladov a ich vyhodnocovaním, tvorbu a implementáciu personálnej stratégie,
 • Realizáciu personálnych a mzdových auditov a implementáciu nápravných opatrení,
 • Prepočty a normovanie práce Vašich zamestnancov,
 • Vypracovanie internej dokumentácie a noriem v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
 • Nastavenie a riadenie procesov v personálnej a mzdovej oblasti,
 • Školenia a preškolenia zamestnancov šité na mieru Vašim potrebám, …
KONTAKTNÝ FORMULÁR
Ďalšie služby