Sme tu pre Vás...

Projektový manažment/Procesný manažment /Krízové riadenie

Procesy pod kontrolou, podpora počas krízového stavu, či projektový manažment – aj tu sme doma...

Lucia Mizeráková, konateľ spoločnosti

Ponúkame Vám: 

- analýzu aktuálnych procesov vo Vašej spoločnosti, 
- návrh na ich úpravu alebo nastavenie a následná implementácia návrhov do praxe, návrh a vypracovanie internej dokumentácie, 
- pomoc pri príprave na audit v rámci noriem ISO 9001, 14001, 45001, zaškolenie a preškolenie Vašich zamestnancov na nové procesy, 
- či interné normy, krízový manažment na základe individuálnych potrieb Vašej spoločnosti, 
- vrátane vstupného auditu na zistenie aktuálneho stavu Vašej spoločnosti, projektové riadenie alebo spolupráca v rámci tímov na konkrétne Vami vybrané projekty vo Vašej spoločnosti,

Lucia Mizeráková, konateľ spoločnosti