Sme tu pre Vás...

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Vy a Vaši zamestnanci si zaslúžite to najlepšie – zverte sa do našich rúk...

Lucia Mizeráková, konateľ spoločnosti

Ponúkame Vám: 

- nábor a výber Vašich zamestnancov -  pomôžeme Vám s ich hľadaním, výberom a ak budete chcieť, tak aj s ich zapracovaním priamo na Vašom pracovisku, 
- komplexné spracovanie mzdovej agendy, 
- ročného zúčtovania dane, mzdových prehľadov a štatistík,
- poradenstvo a administráciu pri vzniku, 
- zmene a zániku pracovno-právnych vzťahov Vašich zamestnancov,
- vypracovanie personálnych plánov a plánov osobných/mzdových nákladov a ich vyhodnocovaním, tvorbu a implementáciu personálnej stratégie,
- personálne a mzdové audity a implementáciu nápravných opatrení,
- prepočty a normovanie práce Vašich zamestnancov, 
- vypracovanie internej dokumentácie a noriem v oblasti riadenia ľudských zdrojov, 
- nastavenie a riadenie procesov v personálnej a mzdovej oblasti,
- školenia a preškolenia zamestnancov šité na mieru Vašim potrebám, ...

Lucia Mizeráková, konateľ spoločnosti